torsdag 23. april 2009

Trykketeknikker

Førsteklasse prøver ut ulike trykketeknikker i en oppgave der de skal visualisere lyd.
Første del av oppgaven består av å vise et menneskelagd objekt i en natursetting ved hjelp av trykketeknikker. Videre lager de et cdcover for en selvvalgt artist der de bruker trykkene som utgangspunkt. Trykkene scannes, det jobbes videre med de på mac, og de setter på typografi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar