søndag 14. mars 2010

Illustrasjoner til Magasinet Blekka


Førsteklasse illustrasjon i Oslo er nå ferdig med et reelt kundeoppdrag for magasinet Blekka.
To studenters løsninger ble valg til trykk i bladet. Oskar Lacy Corral med "The Drunk rider" og Janne Christensen med "The enviorment do not like posers" (bilde kommer)

Magasinet retter seg hovedsakelig mot russ, men også ungdom genererelt i den videregående skole. Illustrasjonsstudentene fikk frie tøyler rundt temaene "mot fyllekjøring" og "mot forsøpling". Vi gleder oss over vinnerne, og takker ROK (kunden) for en morsom oppgaveperiode.