tirsdag 16. oktober 2012

Illustrasjonsstudenter har workshop med Jacque Shaw fra Australia


Illustrasjonsstudentene 2 år hadde en fin dag med Jacque Shaw fra Curtin University, Australia. Temaet var research topics og studentene lærte mye om hvordan vi kan bruke fotos i referansemateriale for "realistic illustrations".