fredag 17. august 2012

2 kl Illustrasjon i Oslo lager oppgave for den nye første klassen

Studentene er på plass. Vi starter høsten 2012 med et ideverksted. Stor aktivitet og mange gode ideer. Fredag 24.8. skal oppgavene presenteres for den nye første illustrasjonsklassen.